Tổng kho đá hà nội

HOTLINE: 0945375279 & 0973996183

Sản phẩm mới

bàn bếp

Kim sa cám 5

Kim sa cám 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 4

Kim sa cám 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 3

Kim sa cám 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 2

Kim sa cám 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Đá trắng hy lạp

Đá granit

Granit 8

Granit 8

900.000 vnđ
Mua hàng-45%
Granit 7

Granit 7

700.000 vnđ
Mua hàng-29%
Granit 6

Granit 6

700.000 vnđ
Mua hàng-8%
Granit 5

Granit 5

700.000 vnđ
Mua hàng-65%

Tam cấp

Tam cấp 5

Tam cấp 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Tam cấp 4

Tam cấp 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Tam cấp 3

Tam cấp 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Tam cấp 2

Tam cấp 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Cầu thang

Cầu thang 5

Cầu thang 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Cầu thang 4

Cầu thang 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Cầu thang 3

Cầu thang 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng
Cầu thang 2

Cầu thang 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Mặt tiền

Mặt tiền 5

Mặt tiền 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Mặt tiền 4

Mặt tiền 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Mặt tiền 3

Mặt tiền 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Mặt tiền 2

Mặt tiền 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Đá tự nhiên

Kim sa cám 5

Kim sa cám 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 4

Kim sa cám 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 3

Kim sa cám 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Kim sa cám 2

Kim sa cám 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Đá cao cấp

Cao cấp 5

Cao cấp 5

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Cao cấp 4

Cao cấp 4

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Cao cấp 3

Cao cấp 3

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Cao cấp 2

Cao cấp 2

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Đá marble

Marble 23

Marble 23

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Marble 22

Marble 22

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Marble 21

Marble 21

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%
Marble 20

Marble 20

1.000.000 vnđ
Mua hàng-10%

Đá lavabo

Sa kim trung

Sa kim trung

1.000.000 vnđ
Mua hàng
Sa kim trung

Sa kim trung

1.000.000 vnđ
Mua hàng
Sa kim trung

Sa kim trung

1.000.000 vnđ
Mua hàng

Kính màu ốp bếp

Thiết kế bởi Tech5s
Tổng kho đá hà nội